ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

 Bildiri

ÜNAK2020’de sunulan bildiriler elektronik ortamda hazırlanacak ve ÜNAK2020 Bildiriler başlığı altında e-kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle bildiri sahiplerinin çalışmalarını Bildiri Tam Metin Şablonu’na uygun biçimde düzenlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, bildiri sahipleri, bildiri özetlerini (Bildiri Özeti Şablonu) 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Bildiri Gönderme Formu ile yüklemelidirler. Bildiri özetleri Bilimsel Kurul değerlendirilmesinden geçecektir. Kabul edilen bildiriler 12 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

Özette araştırmanın amacına, kapsamına, araştırma sorularına yer verilmeli, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmeli ve kaynakça eklenmelidir. Ön değerlendirmede belirtilen biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.