ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

Çağrılı Konuşmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Taşkın

Adam Mickiewicz Üniversitesi

Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda ziyaretçi öğretim üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktor öğretim üyesidir.

Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, yeni nesil performans göstergeleri, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi gibi konular oluşturmaktadır.

Çalışmaları bilgi bilim alanının önemli dergilerinden Scientometrics, Online Information Review ve Library Hi-Tech gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır.

Zehra Taşkın ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmalarda bulunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır.

Hâlihazırda Polonya Ulusal Ajansı tarafından ULAM Programı kapsamında desteklenen “İngilizce ve Lehçe atıflar için içerik tabanlı atıf analizi sistemi yaratmak” başlıklı projenin yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.

http://zehrataskin.com

Kimi, neden, nasıl ölçüyoruz! Akademide “ölçme” saptantısı ve getirdikleri…

Günümüz akademisinde performans değerlendirmelerinin neredeyse tamamı çeşitli ölçevler (metrikler) üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu ölçevlerin sonuçlarına göre en iyi akademisyenler, okullar, ülkeler belirleniyor. Pek çok üniversite sıralamalarda kendilerine yer edinebilmek için, akademisyenler yükselme veya teşviklerden maksimum düzeyde yararlanabilmek için akademik çıktılarını ölçülebilir hale getirmek zorundalar. Bu da tamamen sayılara odaklı üretimi teşvik ediyor ve kalite çoğunlukla ikinci plana atılıyor. Kalitenin ikinci plana atıldığı bu ortamda da ölçevlerle oyunlar oynamak veya sistemleri manipüle etmek kolaylaşıyor. Akademide ölçme konusunun derinlemesine tartışılacağı bu konuşmada ölçev saplantısının getirdiği çeşitli problemler (etik sorunlar, yağmacı yayıncılık, beyin göçü vb.) ele alınacak ve potansiyel çözüm önerileri ortaya koyulacaktır.

Janne Pölönen

Janne Pölönen

Federation of Finnish Learned Societies/Publication Forum

Lic.Phil. Janne Pölönen (ORCID 0000-0003-1649-0879) has training in history, specialising in the ancient Roman law and society research. Since 2010, he works at the Federation of Finnish Learned Societies, currently as the Head of Planning, to develop the Publication Forum authority list of peer-reviewed journals and book publishers that supports the Finnish performance-based research funding system. In course of this work, he is acquainted with bibliometric research and practices. His latest co-authored research publication is “Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven‐Country European Study”. He has represented Finland in the COST-Action European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, and is a member of the core-group behind the Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication.

Okuyun ve imzalayın:  www.helsinki-initiative.org

Eposta:  [email protected]

Hashtag:
#TümDillerde
#InAllLanguages

 

Türkçe Sunum :