ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

Poster Yarışması

Konu Önerileri

Açık bilim,
Açık bilim politikaları,
Açık bilim mevzuatı,
Açık veri ve yönetimi
Açık erişim,
Açık erişim ve kütüphaneler,
Açık erişim politikaları,
Kurumsal arşivler,
Telif hakları,
Fikri mülkiyet hakları,
Bilgi ekonomisi,
Dijital teknoloji ve piyasalar,
Bilimsel araştırma yatırımları,
Bilimsel araştırmalar ve verilerinin paylaşılması,
Bilimsel yayıncılık ve elektronik ortamlar,
Bilimsel iletişim,
Bilimsel yayınların analizi,
Ticari yayıncılık,
Akademik yayıncılık,
Akademik yayıncılık ve üniversiteler,

Akademik ve bilimsel yayıncılıkta etik kavramı, etik ihlaller ve hukuki yaptırımlar,
Akademik intihal,
Akademik yayıncılıkta standartlar ve mevzuat,
Makale yayın süreçleri,
Makale değerlendirme,
Hakemlik süreçleri,
Akademik puanlama ve teşvikler,
Akademik dergi kabul kriterleri,
Yağmacı dergiler,
Yağmacı dergilerin tespit edilmesi,
Sahte / Yanlı yayıncılık,
Sahte ve yağmacı kongreler, sempozyumlar
Sahte indeksler
Basılı yayından elektroniğe geçiş sürecinde değişen yayın/yayıncılık dünyası,
Yeni nesil bilimsel yayıncılık,
Yeni nesil editörlük,
Bibliyometri

Kimler Katılabilir?

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm öğrencileri

Son Başvuru Tarihi:

Posterler, poster özeti ile birlikte; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar, JPEG, PDF formatları olmak üzere ÜNAK2020 web sayfasına yüklenecektir.

Poster Gönderimi son tarih: 01 Temmuz 2020

Kabul edilen posterlerin ilanı: 12 Ağustos 2020

  • Başvuruların değerlendirilmesi ÜNAK Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
  • Sergilenmeye hak kazanan posterler 12 Ağustos 2020 tarihinde duyurulacaktır.
  • En iyi poster ÜNAK2020’da; katılımcılar tarafından oylanarak belirlenecektir. En çok oy alan ilk üç poster ÜNAK2020 Sempozyum web sayfasında yayınlanacak ve ödül verilecektir.
  • Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
  • Sergilenmeye hak kazanan posterlerin basılı formatları, sergilenecek olan bölümde asılması, kaldırılması ve takibi, sempozyum süresince konaklama/ulaşım masrafları poster sahiplerinin sorumluluğundadır.

Değerlendirme sürecinde; konu, yaratıcılık, düzen ve tasarım, poster organizasyonu dikkate alınacaktır.

Poster Özellikleri ve Kurallar:

  • Poster boyutu: 70 x 100 cm.
  • Poster dili: Türkçe, İngilizce
  • Poster formatı: Dijital (PDF, JPEG)
  • Poster içeriğinde bulunması gereken bilgiler: Başlık, hazırlayan/hazırlayanlar, en az 3 en fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelime, posterin amacı, kullanılan yöntem, sonuç, değerlendirme ve kaynakça.