ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

Komiteler

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Fatih KUMSEL, ÜNAK

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK, Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü / ÜNAK

H. Murat YÜCEL, Türk Tarih Kurumu / ÜNAK

Ömer ORHAN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu / ÜNAK

H. Emine GÜR, Boğaziçi Üniversitesi I ÜNAK

Gözde TORUN, Bilkent Üniversitesi / ÜNAK

Somer BÜYÜKKAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / ÜNAK

Yerel Komite

Gülsevil Ağca, Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü

Mehtap Akgün, Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Ece Helvacıoğlu, Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Serenay Çakırer, Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Yağmur Ege Mühürcüoğlu, Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi

Bilimsel Komite

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berrin Balkaş Yılmaz, Ataşehir Adıgüzel MYO
Doç. Dr. Burcu Umut Zan, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Ebru Kaya, Bilkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten Alır Derbent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Huriye Çolaklar, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur Işıl Sert, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İrem Soydal, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kasım Binici, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Malik Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak, Atatürk Üniversitesi
Dr. Neslihan Er-Koçoğlu, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi
Dr. Ömer Dalkıran, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Akça, Ardahan Üniversitesi
Doç. Dr. Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Taşkın, Adam Mickiewicz Üniversitesi