ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

Önemli Tarihler

İlk Duyuru: 27 Ocak 2020

İkinci Duyuru: 25 Nisan 2020

Üçüncü Duyuru: 29 Mayıs 2020

Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Gönderimi: 1 Temmuz 2020

Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Kabulü: 12 Ağustos 2020

Bildiri ve Sunumların Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 9 Eylül 2020

Sempozyum: 1 - 2 Ekim 2020