ÜNAK 2020: Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler
1 - 2 Ekim 2020
Yaşar Üniversitesi, İzmir

Tema ve Kapsam

Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler

Geçmişten günümüze; teknolojik gelişmeler doğrultusunda biçim değiştiren bilgi ortamı ve kaynakları, beraberinde akademik yayın dünyasında birçok soru ve sorunu ortaya çıkarmıştır. Değişen bilgi ortamı ve kaynakları; doğru ve güvenilir bilgiye erişimi güçleştirmiştir.

Dolayısıyla çoğunluğu basılı ortamdan elektronik ortama taşınan akademik çalışmalar; ilgili pek çok alanda yenilenme gerekliliğini su yüzüne çıkarmıştır.

Bu alanları; akademik yayın süreçleri, bilimsel araştırmalar, veri paylaşımı, açık veri setleri, açık bilim, akademik dergilerde kabul kriterleri, makale yayın süreçleri, akademik etik ihlaller, yazım şablonları, yeni nesil editörlük/hakemlik, yağmacı/şaibeli dergiler, yanlı yayıncılık, ticari yayıncılık, elektronik bilgi kaynaklarının saklanması, kurumsal arşivler, veri tabanları, kütüphaneciler ile sağlayıcılar, akademik yayıncılar ve akademisyenler arasındaki iletişim, koleksiyon kontrolleri, keşif araçları, güvenilir açık erişim kaynakları ve daha fazlası şeklinde sıralamamız mümkündür.

Hepimizin bildiği gibi hızla üretilen ve erişilen elektronik bilgi kaynakları; aynı hızla tüketilebilmekte ya da hiç tüketilmeden elektronik olarak depolanmaktadırlar.

Bu noktada üretilen bilginin kontrolü ve paylaşımı özellikle akademik bilgi kaynakları için oldukça önemlidir. Bilgiyi ayıklamak ve kaynak denizi içerisinde boğulmamak adına neler yapıyoruz, neler yapmalıyız?

Bahsettiğimiz bu süreçte ortaya çıkan birçok soru ve sorunu birlikte tartışmaya, ilgili soru ve sorunlara dair farkındalık yaratmaya ve çözüm önerileri geliştirmeye gereksinim duymaktayız.

Bu doğrultuda ÜNAK2020 Sempozyum başlığı “Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler” olarak belirlenmiştir.

Akademisyenlerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm paydaşlarımızı ÜNAK2020’de katkı sunmaya davet ediyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de bilim hiçbir ırkın, kültürün veya bölgenin tekelinde değildir.

Prof. Dr. Cemal Yıldırım

Konu Başlıkları

Açık bilim,
Açık bilim politikaları,
Açık bilim mevzuatı,
Açık veri ve yönetimi,
Açık erişim,
Açık erişim ve kütüphaneler,
Açık erişim politikaları,
Kurumsal arşivler,
Telif hakları,
Fikri mülkiyet hakları,
Bilgi ekonomisi,
Dijital teknoloji ve piyasalar,
Bilimsel araştırma yatırımları,

Bilimsel araştırmalar ve verilerinin paylaşılması,
Bilimsel yayıncılık ve elektronik ortamlar,
Bilimsel iletişim,
Bilimsel yayınların analizi,
Ticari yayıncılık,
Akademik yayıncılık,
Akademik yayıncılık ve üniversiteler,
Akademik ve bilimsel yayıncılıkta etik kavramı, etik ihlaller ve hukuki yaptırımlar,
Akademik intihal,
Akademik yayıncılıkta standartlar ve mevzuat,
Makale yayın süreçleri,
Makale değerlendirme,

Hakemlik süreçleri,
Akademik puanlama ve teşvikler,
Akademik dergi kabul kriterleri,
Yağmacı dergiler,
Yağmacı dergilerin tespit edilmesi,
Sahte / Yanlı yayıncılık,
Sahte ve yağmacı kongreler, sempozyumlar,
Sahte indeksler,
Basılı yayından elektroniğe geçiş sürecinde değişen yayın/yayıncılık dünyası,
Yeni nesil bilimsel yayıncılık,
Yeni nesil editörlük,
Bibliyometri,